Pořadatelé

Pořadatel

  • Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

Odborný garant konference

  • prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Organizační a technické zajištění

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná